Ljekarna Rijeka

Camberieva 11
51000 Rijeka
Hrvatska

OIB: 05898857129

MBS: 040109704

Žiro računi:
Erste&Steiermärkische Bank d.d
HR9224020061100107867

Privredna banka Zagreb d.d.
HR3223400091100190240

Članovi uprave: Branka Pivac, mag.pharm.

Temeljni kapital:
Uplaćen u cijelosti 20.000,00 kuna.

Ustanova Ljekarna Rijeka upisana je pri Trgovačkom sudu u Rijeci.