Povratak na listu
28.09.2020.

 

 

 

 

Ljekarna Rijeka ovlaštena je od Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za pregled brodske ljekarne.

U Ljekarni Rijeka možete pregledati i nadopuniti brodsku ljekarnu, nabaviti ormarić/kutiju s lijekovima, u skladu s Pravilnikom o minimalnim zahtjevima i uvjetima pružanja medicinske skrbi na brodovima, brodicama i jahtama koji je usklađen s propisima Svjetske zdravstvene organizacije i Međunarodne pomorske organizacije.«

Ljekarna ima ovlaštenu osobu za izdavanje Certifikata o ispravnosti brodske ljekarne.

Za sve upite možete nam se obratiti na e-mail: [email protected]