Besplatna dostava iznad 35,00 €.
Detalji proizvoda
mikrozid® AF maramice punjenje a’200
Maramice impregniranje alkoholnom otopinom za dezinfekciju površina
Podijeli s prijateljima:
10,38 
U cijenu je uključen PDV
Dodaj na listu želja
Besplatna dostava

Za narudžbe iznad 79,63 €

Povrat narudžbe

Unutar 30 dana

Kratke informacije
SKU:
Kategorije:
Pakiranje:
Brend:
Rok valjanosti:
20/05/2024

Način uporabe
Temeljito obrišite površinu impregniranom maramicom i pustite da djeluje. Osigurajte da je površina potpuno vlažna i održavajte vlažnost tijekom cijelog vremena izlaganja. Osigurajte da su sva vidljiva onečišćenja uklonjena prije dezinfekcije. Prilikom ponovnog punjenja i umetanja impregniranih maramica, održavajte sve higijenske zahtjeve. Nakon uporabe čvrsto zatvorite poklopac. Nemojte koristiti za površine osjetljive na alkohol npr. akrilno staklo. Raspon brisanja ovisi o sobnoj temperaturi i strukturi površina koje se trebaju dezinficirati (∅ 0,5 m² za dezinfekciju površina). Nije za dezinfekciju semikritičkih i kritičkih medicinskih proizvoda. Vrijeme kontakta (primjenljivo da djelatnu otopinu): baktericid/levurocid1) -1 min• fungicid2) – 2 min• Tb3) – 1 min• virusi s ovojnicom4) (uklj. HIV, HBV, HCV) – 30 sec• Rotavirus5) – 30 sec• Adenovirus4) tip 5 – 5 min• Polyoma SV 404) – 10 min• Norovirus6) – 1 min

Posebne mjere opreza
H226 Zapaljiva tekućina i para; H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka; H336 Može izazvati pospanost i vrtoglavicu; P102 Čuvati izvan dohvata djece; P210 Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti; P280 Nositi zaštitne rukavice (HRN EN374)/zaštitu za oči; P305+P351+P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno isprati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. P337+P313 Ako nadražaj oka ne prestane, zatražiti savjet / pomoć liječnika. Posebne napomene: Spremnik čuvati čvrsto zatvoren. Zaštititi od smrzavanja, vrućine i sunčevog svjetla. Čuvati na sobnoj temperaturi u originalnom spremniku. Ponovno reciklirati potpuno ispražnjen spremnik. . Neiskorišten proizvod zbrinuti sukladno EWC 070604. Koristiti samo na malim površinama. Više informacija dostupno je na zahtjev

Sastojci
100 g otopine sadrži slijedeće djelatne tvari: 25 g etanola (94%) i 35 g propan-1-ol-a

20/05/2024
Povezana ponuda
Moglo bi vas zanimati