OBRAZAC – JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

 

 

 

 

 

 

 

 

ime, prezime i adresa potrošača ______________________________________

 

prima LJEKARNA RIJEKA, Rijeka, Cambierieva 11, tel. 051/ 215-259, telefax 051/321-569, adresa elektronske pošte [email protected]

 

Ja, ______________________ ovime izjavljujem da jednostrano raskidam ugovor o prodaji sljedeće robe _____________________________, koju sam naručio/primio dana ___________________________.

 

 

potpis potrošača _______________________

(ako se obrazac ispunjava na papiru)

 

 

datum_________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena:

Ovaj primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati.

 

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostaviti ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.