Povratak na listu
08.11.2021.

Pfizer je 5. studenog 2021. godine objavio kako novi lijek imena PAXLOVID™ smanjuje rizik od hospitalizacije i smrti uzrokovane bolešću COVID-19 za 89 %.

 

 

Pfizer je 5. studenog 2021. godine objavio preliminarne podatke vlastitih istraživanja o učinkovitosti novog lijeka namijenjenog za liječenje COVID-19 kod visokorizičnih osoba. Riječ je o lijeku imena PAXLOVID™ koji se temelji na kombinaciji dviju djelatnih tvari – PF-07321332 i ritonavira, a koristi se u obliku tablete „na usta“.

 

Cilj novootkrivenog lijeka je smanjiti ozbiljnost bolesti, rizik od hospitalizacije i smrti. Započeto u srpnju 2021. godine, trenutačno je istraživanje u drugoj fazi kliničkih ispitivanja kada se ispituje sigurnost i djelotvornost lijeka.

 

 

U provedenom istraživanju s primjenom lijeka započelo se unutar tri dana od pojave simptoma infekcije novim koronavirusom, a sudjelovali su visokorizični pacijenti (pacijenti koji imaju minimalno jedan komorbiditet koji se smatra rizičnim faktorom kod infekcije novim koronavirusom). Dvostruko slijepo randomizirano istraživanje provedeno je na način da je jedna skupina pacijenata dobivala lijek, dok druga placebo. Rezultati su i više nego zapanjujući – kod skupine koja je dobivala lijek smanjenje rizika od hospitalizacije i smrti prouzročenih infekcijom novim koronavirusom bio je niži za 89 % u odnosu na skupinu koja je dobivala placebo. Tijekom 28. dana istraživanja (28 dana od razvoja infekcije), nije zabilježena nijedna smrt u skupini koja je primala PAXLOVID™, za razliku od placebo skupine gdje je 10 ljudi preminulo.

 

Djelovanje lijeka temelji se na inhibiciji virusnog enzima proteaze SARS-CoV-2-3CL. Jednostavno rečeno, navedeni enzim bitan je u procesu umnažanja virusa u stanici. Ukoliko je on inhibiran, onemogućeno je razmnožavanje virusa te se sprečava njegovo širenje. Tako djelatna tvar PF-07321332 inhibira djelovanje proteaze SARS-CoV-2-3CL, dok malena doza ritonavira omogućava da djelatna tvar PF-07321332 bude što dulje aktivna u tijelu (sprječava metabolizaciju PF-07321332).

 

Kako navode iz kompanije, rezultate istraživanja poslat će na procjenu američkog Agenciji za hranu i lijekove (engl. Food and Drug Administration, FDA) što je prije moguće.

 

Autor teksta: Borna Tićak, mag.pharm., Ljekarna Rijeka