Glasovanje aktivno od: 28.02.2013 Glasovanje aktivno do: 28.07.2013 Zadnji glas: 28.07.2013

Nije moguće glasovati

Vidi rezultate

Da
358
79%
Ne
97
21%