Glasovanje aktivno od: 24.05.2014 Glasovanje aktivno do: 15.02.2015 Zadnji glas: 16.02.2015

Gdje dobijete bolju informaciju o lijekovima i terapiji?

Nije moguće glasovati

Vidi rezultate

kod specijaliste u bolnici
11
10%
kod liječnika u ordinaciji
24
21%
kod ljekarnika u ljekarni
79
69%