Besplatna dostava iznad 35,00 €.

Gdje dobijete bolju informaciju o lijekovima i terapiji?

Rezultati glasovanja:

Glasovanje aktivno od: 24.05.2014. do 15.02.2015. Zadnji glas: 16.02.2015.

Kod specijaliste u bolnici (11)
10%
Kod liječnika u ordinaciji (24)
21%
Kod ljekarnika u ljekarni (79)
69%